منبع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه سوئیچینگ، منابع تغذیه الکترونیکی هستند که به منظور تبدیل توان الکتریکی به سطح ولتاژ دیگر با راندمان بالا مورد استفاده قرار می گیرند.