قفل دربازکن و اجزا آن

یکی از اجزای تشکیل دهنده آیفون ، فقل دربازکن می باشد. که همانطور از نام آن پیداست برای باز کردن درب ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.