تفاوت ترانسفورماتورها با سیم پیچ مس و آلومینیوم در چیست ؟

از جمله تفاوتهای مهم ترانسفورماتورها با سیم پیچ آلومینیومی و [...]