توضیحات

ترانس چند خروجی:

تولید انواع ترانس های چند خروجی در ابعاد مختلف

ساختار و عمکرد این نوع ترانسفورماتورها کاملا مشابه ترانس های EI است اما تنها تفاوتی که با آنها دارند این است که بجای یک ولتاژ مشخص در خروجی، تعداد دو یا چند ولتاژ مختلف را می توان در خروجی داشت. به این صورت که یک سیم پیچ در اولیه و به تعداد ولتاژهای مورد نیاز، سیم پیچ در ثانویه خواهد داشت که در هر یک از آنها القاء مغناطیسی صورت گرفته و ایجاد ولتاژ خواهد شد.