توضیحات

ترانسفورماتور جریان (سی تی – CT)

ترانسفورماتورهای جریان ( سی تی – CT ) برای تاسیسات ولتاژ بالا و متوسط به کار می روند تا نمونه ای از اندازه جریان الکتریکی به رله های حفاظتی و واحد های اندازه گیری داده شود.