مبدل یا ترانس تبدیل ، وسیله ای است که خروجی برق را از منبع تا ورودی وسیله ای الکتریکی، تغییر می دهد. گاهی این تغییر از 220 به 110 کاهشی است و گاهی بالعکس، نیاز به افزایش وجود دارد

در نگاه اول خیلی نیازی به ترانس تبدیل وجود ندارد، اما اگر در شرایطی قرار داشته باشیم که وسیله ای تنها میزان مشخصی ولتاژ طلب کند و در طرف مقابل ، خروجی پریز ما سختگیرانه روی یک عدد ثابت شده باشد، در آن شرایط چاره ای نداریم، جز استفاده از ترانس های تبدیل 220 به 110 و بلعکس.

ترانس های تبدیل به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

  1. ترانس های کاهشی
  2. ترانس های افزایشی

در باره ترانس های کاهشی باید گفت، در کشورهایی که برق 220 تا 240 ولت وجود دارد ناچاریم برای استفاده از وسایل برقی 110 ولت ، سراغ ترانس های کاهنده برویم.

برای ترانس های افزایشی نیز عکس این موضوع صادق است یعنی برای مواردی که نیاز به ولتاژ بالاتری نسبت به ولتاژ مرجع باشد باید از ترانس های افزایشی استفاده شود.