تولید انواع ترانس رو بردی در توان مختلف

ترانس های روبردی یا پیندار :

با توجه به اینکه این دسته از ترانس ها مستقیما روی برد مدار چاپی لحیم می شوند و نیاز به سیم کشی و کانکتور زدن ندارند همواره در صنایع الکترونیک مورد توجه بوده و از جمله ترانس های پرمصرف و پرکاربرد دراین صنایع می باشد.