یکی از اجزاء تشکیل دهنده ترانس قرقره می باشد.قرقره یا همان بوبین ترانس از جنس پلاستیک ، چوب، کائوچو یا هر ماده دیگری که بر اثر سیم پیچی تغییر شکل ندهد می تواند باشد. سیم پیچ بر روی بوبین پچیده می شود و سپس هسته در داخل بوبین جاساز می شود.

اغلب هسته ها همراه با قرقره در بازار موجود هستند مانند هسته های ورق آهن، هسته های فریت و…. . برخی از هسته های کوچکتر که قابلیت قرارگیری بر روی برد الکتریکی را دارند ، دارای پین هایی در پایین خود هستند که اتصال آن ها به برد الکتریکی را آسان می کند.

قرقره هسته های بزرگتر از آن جهت که استحکام لازم برای قرارگیری بر روی برد الکتریکی را ندارند بدون پین هستند .قرقره هسته های ورق آهن عموما از این دست هستند. البته در توان های پایین ترانس های روبردی با قرقره پین دار موجود است.

در بسیاری از ترانسفورماتور های خاص مانند ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا از آن جایی که عایق بین تمام نقاط هسته و سیم پیچ ها باید رعایت شود، طراحی قرقره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تمامی فواصل باید به صورت دقیق با توجه به جنس عایق ولتاژ شکست آن محاسبه و طراحی گردد. به همین دلیل برای ترانس های ولتاژبالا از قرقره های دو طبقه استفاده می شود تا سیم پیچ اولیه کاملا از ثانویه مجزا باشد